Hluk v průmyslu a na pracovišti

 • hygienické měření hluku v pracovním prostředí – stanovení celosměnné ekvivalentní hladiny akustického tlaku
 • kategorizace pracovišť
 • hygienické měření v pracovním prostředí za pomoci expozimetrů
 • hygienické měření v mimopracovním prostředí
 • měření stacionárních zdrojů hluku (ventilátory, chladicí jednotky, kompresory, výtahy, garážová vrata, náhradní zdroje, kotle, výměníkové stanice apod.)
 • určení hladin akustického výkonu Lw zdrojů hluku pomocí akustického tlaku
 • identifikace dominantních zdrojů hluku
 • měření hlukového pozadí před započetím stavby provozovny, příp. před instalací nového zařízení
 • posouzení hlukových poměrů v okolí hlučných provozoven ve vnitřním i venkovním prostoru
 • monitorování hluku ze stavební činnosti

Hluk v dopravě

 • měření hluku ze silniční dopravy
 • měření hluku ze železniční dopravy
 • měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk
 • návrh protihlukových stěn a valů včetně optimalizace typu stěny, jejího tvaru, délky a výšky

Stavební akustika

 • měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi v budovách
 • měření neprůzvučnosti obvodových plášťů a jejich částí
 • kontrola zvukové izolace oken
 • určení zvukové izolace kabin

Prostorová akustika

 • měření doby dozvuku
 • návrh řešení prostorové akustiky uzavřených prostor
 • komplexní dodávky a montáže zvukoabsorpčních materiálů
 • ověřovací měření
 • porovnání s garantovanými hodnotami

Měření hluku v životním prostředí

 • měření hluku z dopravy ke stavebnímu řízení
 • měření hluku potřebná ke kolaudaci stavby
 • měření stacionárních zdrojů hluku – například tepelná čerpadla, strojovny, okolní průmyslové provozy, apod.
 • měření vzduchové neprůzvučnosti
 • měření prostorové akustiky

Další měření

Formou subdodávky jsme dále schopni zajistit:

 • měření kročejové neprůzvučnosti
 • měření vibrací
 • měření prašnosti

Naše akreditovaná laboratoř garantuje přesnost všech měření i kvalitu námi navrhovaných a realizovaných opatření…

Proč spolupracovat právě s námi?

Špička v oboru

V rámci toho, co děláme, se řadíme mezi nejkvalifikovanějšší firmy na českém trhu.

Známe řešení

Díky dlouholeté praxi známe nejefektivnější cesty k řešení vašich problémů.

Záruka kvality

Jsme akreditovaná laboratoř akustických měření, akreditovaná ČIA.

Praxe 20 let

Naše firma působí v oboru již více než 20 let a v referencích má stovky spokojených klientů.

Rádi poradíme

Říká se, že dobrá rada je nad zlato. A u nás s ní můžete opravdu počítat. Kdykoliv.

Nejlepší technika

Kombinace nejkvalitnějších měřících přístrojů a profesionální obsluhy ručí za přesné výsledky

Další služby, které vám můžeme nabídnout

Ti, kteří již naše služby využili