Námi nabízené služby

Měření hluku

Provádíme akreditovaná i neakreditovaná měření hluku. Zaměřujeme se na měření hluku v životním prostředí, průmyslových provozech a dopravě. Zabýváme se také stavební a prostorovou akustikou.

Hlukové studie

Hlukové studie či měření hluku vyžadují hygienické stanice nebo stavební úřady jako podklad pro rozhodování při územním, stavebním či kolaudačním řízení i při řešení stížností občanů, aj.

Realizace protihlukových úprav

Hluk dokážeme nejenom změřit či spočítat, ale i snížit. V rámci akustických studií či nabídek doporučíme postup pro efektivní snížení hluku, který může být následně propracován až do podoby výrobní projektové dokumentace až samotné realizace.

Akustické panely AKUSTING

Vyrábíme a montujeme akustické prvky pro zlepšení prostorové akustiky a vzduchové neprůzvučnosti, jako jsou kmitající, rezonanční, závěsné a sendvičové panely.