Hlukové studie požadované stavebním úřadem či hygienickou stanicí

Hlukové studie či měření hluku vyžadují hygienické stanice nebo stavební úřady jako podklad pro rozhodování při územním, stavebním či kolaudačním řízení i při řešení stížností občanů, aj.

Naše práce na základě měření a výpočtů posoudí šíření hluku od zdrojů vzhledem k obytným místům klasifikovaným dle zákona č. 258/2000 Sb. a porovnává je s hygienickými limity dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Zrealizujeme hlukové studie vč. všech potřebných měření, navrhneme nejvhodnější opatření, které je třeba zrealizovat, abyste vyhověli výše uvedeným ustanovením a zajistíme i jejich realizaci.

Požadavky na podklady pro studii – hluk z průmyslu

  • výkresová dokumentace výrobního prostoru (půdorysy, řezy),
  • rozmístění strojního vybavení a dalších významných zdrojů hluku (vzduchotechnika, apod.),
  • akustické parametry jednotlivých zdrojů hluku – hladina akustického výkonu nebo hladina akustického tlaku měřená; v určité (uvedené) vzdálenosti, využití zdrojů hluku (celková doba chodu zařízení – doba v záběru, volnoběhu, doba odstávky zařízení – čištění, údržba, úklid),
  • délka pracovní doby, směnnost, časové snímky využití pracovní směny jednotlivých pracovníků,
  • dokument vyžadující provedení měření/posouzení hlukových poměrů (obvykle stanovisko hygienické stanice nebo stavebního úřadu).

Požadavky na podklady pro studii – hluk z dopravy

  • situace širších vztahů,
  • dopravní intenzity pokud jimi disponujete,
  • detaily o vedení nové komunikace,
  • podélný řez komunikací, vzorový příčný řez apod.,
  • dokument vyžadující provedení měření/posouzení hlukových poměrů (obvykle stanovisko hygienické stanice nebo stavebního úřadu).

Zpracujeme hlukovou studii na klíč. Bude obsahovat vše potřebné, takže zkrátí dobu stavebního či kolaudačnho řízení…

Využíváme profesionální software

K výpočtům šíření hluku ve venkovním prostoru používáme software LimA a Hluk+. Oba programy poskytují spolehlivé výsledky i názorné grafické výstupy, jako např. tvorbu hlukových modelů ve 3D.

K výpočtům šíření hluku ve vnitřním prostoru a k návrhům řešení prostorové akustiky používáme program ODEON. V případě jednoduchých záležitostí máme k dispozici i program IZOFONIK. Programy umožňují provádět výpočty hladin hluku jak v jednotlivých bodech, tak i ve zvolené rovině výpočtového prostoru.

Díky počítačové simulaci si lze prohlédnout, jak bude vypadat rozložení hladin po provedení navrhovaných akustických úprav. Lze tak dopředu stanovit nutné požadavky na ochranu osob v tomto prostoru, rozsah protihlukových opatření a reálnost splnění hygienických limitů. V případě řešení prostorové akustiky doporučíme takové úpravy prostoru, aby byly zajištěny optimální poslechové podmínky.

Proč spolupracovat právě s námi?

Špička v oboru

V rámci toho, co děláme, se řadíme mezi nejkvalifikovanějšší firmy na českém trhu.

Známe řešení

Díky dlouholeté praxi známe nejefektivnější cesty k řešení vašich problémů.

Záruka kvality

Jsme akreditovaná laboratoř akustických měření, akreditovaná ČIA.

Praxe 20 let

Naše firma působí v oboru již více než 20 let a v referencích má stovky spokojených klientů.

Rádi poradíme

Říká se, že dobrá rada je nad zlato. A u nás s ní můžete opravdu počítat. Kdykoliv.

Nejlepší technika

Kombinace nejkvalitnějších měřících přístrojů a profesionální obsluhy ručí za přesné výsledky

Další služby, které vám můžeme nabídnout

Ti, kteří již naše služby využili